China Gwell Machinery Co., Ltd
कंपनी
उत्पाद
प्लास्टिक शीट बाहर निकालना लाइन
बोर्ड एक्सट्रूज़न लाइन
कास्ट फिल्म एक्सट्रूज़न लाइन
ईवा सोलर फिल्म एक्सट्रूज़न लाइन
पेट शीट एक्सट्रूडर मशीन
वॉटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन प्रोडक्शन लाइन
फ़्लोरिंग उत्पादन लाइन
खोखले प्रोफ़ाइल बाहर निकालना
थर्मोफॉर्मिंग एक्सट्रूज़न
पीवीसी शीट एक्सट्रूज़न मशीन
Meltblown Nonwoven उत्पादन लाइन
खिंचाव फिल्म एक्सट्रूज़न लाइन
सहायक सुविधाएं